Banner

Kanca Mesra - Cerkak Bahasa Jawa

Cerkak Panjebar Semangat Reyhan M Abdurrohman
Kanca Mesra (c) panjebarsemangat.co.id

Kanca Mesra

Dening: M Abdurrohman (Reyhan M Abdurrohman)


Sakbenere aku ora ngerti apa sing diarani tresna kuwi. Aku wis coba takon karo kanca-kancaku, nanging padha ora bisa njelasake sing gampang dakngerteni. Malah padha bingung dhewe-dhewe. Ana sing ngeyel tresna kuwi ya tresna, ora bisa diterangna, tapi bisa dirasakna. Aku sansaya bingung karo penjelasan sing keri kuwi.

“Maksute piye kuwi?”

“Ya, bisa dirasakna. Kowe bisa ngrasakna seneng, lan atimu ‘dhag-dhig-dhug’ pas lagi cedhak karo wong sing mboktresnani. Kowe bisa mesam-mesem dhewe upama lagi kelingan dheweke”

Aku ngadeg sauntara, mikir apa sing wis dikandhakake kancaku si Arjuna sing pancen playboy kuwi. Apa aku malah salah takon babagan tresna marang Arjuna. Dheweke kerep gonta-ganti pacar, apa bisa ngrasakake tresna sing bener-bener tresna?

Aku kelingan kenya ayu sing wis suwi dadi kancaku. Jenenge Indah. Wiwit jaman SD kae kita wis akrab nganti saiki, senajan kuliahe wis beda kampus. Malah saya cedhak, soale Indah kulina dolan lan takon babagan tugas. Merga seringe mrene, aku ngrasakake rasa sing beda. Ora kaya biasane. Aku dadi ngrasakake seneng yen ketemu dheweke. Atiku “dheg-dheg-ser” yen Indah lagi mesem. Pikiranku rasane adhem, atiku bungah.  Apa ya iki ta sing jenenge tresna? Tapi Indah kuwi kancaku. Kanca apik wiwit SD. Apa iki sing diarani “Kanca Mesra” sing ditembangke Mbak Nella Kharimsa kuwi?

***

Indah kerep mrene, kerep dolan menyang omahku. Mbuh kuwi takon perkara tugas kuliah utawa mung ngobrol ngalor-ngidul. Omahe Indah pancen ora adoh, mung beda RT. Tapi ora kaya biyen. Biyen ora mesthi seminggu sepisan dolan menyang omahku, soale bisa uga aku sing dolan menyang omahe. Tapi saiki beda, Indah meksa pengin dolan menyang omahku terus. Aku ngerasakna ana apa-apa sing ora tak ngerteni. Nanging gara-gara Indah sing saya cedhak ngene, aku dadi baper.

“Langsung tembak bae. Kesuwen. Iki wis nyata-nyata Indah menehi kodhe marang kowe” tandhese Arjuna menehi saran marang aku. Nangin aku isih durung pedhe.

Saupama ngene iki ana wong sing dodol kamus “Kode-kode Cewek” aku langsung tuku, banjur tak sinaoni supaya bisa negesi kode-kode sing diwenehake cewek mau, khususe Indah.

“Kenapa cewek ora ngomong langsung, nanging malah nggawe kode-kodean barang? Ah iki ora lagi main detektif” batinku.

Sajake apa sing diucapna Arjuna kok ya gampang men. Nanging aku isih tetep durung wani. Yen Arjuna pancen dheweke nggantheng, kulite resik, anake wong sugih. Cewek endi sing ora kesengsem? Lha aku?

***

“Mas Aksa kok ora ana? Biasane jam semene lagi ngumbah motor ing latar.”

Sore iku Indah dolan maneh menyang omahku. Dheweke katon basa-basi takon bab Aksa, kancaku nunggal kos. Dheweke nggawa roti donat kenthang sing dhuwure ana mesyese werna-werna. Donat-donat mau cacahe ana wolu, ditata ing dus sing tutupe ana mikane, dadi aku bisa ngintip isine.

“Durung bali kerja. Uwis telung dina baline bar isya’ terus” jawabku karo rada klincutan ngadhepi cewek ing ngarepku iki.

“Emang ana apa kok lembur?”

“Aku ya ora ngerti no. Paling isih akeh sing digarap” jawabku maneh rada mandeng rupane sing pancen ayu kuwi.

Dhus sing isine donat kuwi isih dicekeli Indah. Aku yakin yen satemene kuwi oleh-oleh kanggo aku. Mula tak tekad, banjur takon wae, “Ndah, sing mok cekeli kuwi kanggo sapa?”

“Eh, iki? Ora ... ora. Iki pesenane ibukku. Yowis aku tak bali wae ya, wis dienteni ibuk.”

Aku mlongo….

Indah banjur lunga, tanpa ngomong apa-apa. Aku melongo maneh. Donat sing digawa pranyata mung dipamerke thok. Ora ngerti yen aku ngarep-arep banget. Tak pikir maneh, ana sing aneh karo Indah sore iki.

Tekan latar, Indah ujug-ujug mandheg sedhela,  banjur mlaku meneh marani aku.

“Ana apa Ndah? Ana sing keri?”

“Iki donate ... titip kanggo Mas Aksa.”

Tak ingeti dheweke, mesem manis. Aku malah saya mlongo.

“Jarene titipane ibumu?”

“Tulung kandhakna Mas Aksa, aku tresna karo dheweke. Tulung ya, please….”

Rasane ana  bledheg banter nyamber awakku. Aku sakala mati ngadeg. Kanggo manthuk aweh jawaban wae ora bisa. Apa iki sing diarani tresna….? (M Abdurrohman)


============================================
Pernah dimuat di "Panjebar Semangat"
http://panjebarsemangat.co.id/berita-3304-kanca-mesra.html

Panjebar Semangat
Panjebar Semangat


You Might Also Like

0 komentar